Het werk van Roel Derkx wordt door veel mensen omschreven als "verstilde"
landschappen. In de schilderijen ontbreken mens en dier. Roel wil geen verhaal
vertellen, maar de grootsheid van de natuur laten zien.
Inspiratie vindt hij tijdens zijn wandelingen, hij maakt schetsen en legt de lichtval vast met zijn camera. In de rust van zijn atelier werkt hij de schetsen uit, waarbij hij de vrijheid neemt tot toevoegingen of tot weglaten. Hij "tekent" zijn landschappen met dunne penselen onder de luide klanken van operamuziek. 

Hij werkt ook in opdracht.